banner banner

הקמה וניהול של מרכזי חוסן

מרכזי החוסן הם כתובת מרכזית להתערבות מיידית, רב-תחומית ופרו-אקטיבית במצבי חירום, להיערכות נכונה לקראתם ולהתאוששות מהירה של הקהילה עם החזרה לשגרה.

קרא עוד

מערך הכשרות לאנשי מקצוע ומתנדבים

מגוון הכשרות וסדנאות לפיתוח חוסן קהילתי, באמצעות מיומנויות להיערכות וניהול חירום, שימור עצמי, עזרה ראשונה נפשית, טיפול באבל ושכול, התערבות וטיפול בטראומה.

קרא עוד

פעילות הקואליציה בארץ ובעולם

בתחום החוסן, ההתמודדות עם מצבי חירום וההתאוששות מטראומה, אין רגע דל. כבר 21 שנים, אנחנו מספקים מנהיגות, ידע ומשאבים במקומות בהם זקוקים לנו.

קרא עוד

מה אנחנו עושים 

הקואליציה הישראלית לטראומה אשר נוסדה בשנת 2001 ביוזמת ,UJA Federation of NY הפכה עם השנים לאבן פינה ולמרכז ידע בטיפול הלאומי בטראומה ובמוכנות לחירום בישראל כמו גם גוף ידע בינלאומי.
הקואליציה, יחד עם שותפיה לדרך, מקימה ומנהלת מרכזי חוסן, מפעילה מרכזי הכשרה אזוריים למיומנויות ניהול בחירום, מספקת לארגונים משאבי התמודדות לשיקום קליני ופסיכו-סוציאלי של הקהילה, המשפחה והפרט ופועלת לחיזוק החוסן של הצוותים המטפלים וצוותי ההתערבות.

קרא עוד
22

מדינות בעולם

160

רשויות מקומיות

40

ארגונים העוסקים
בהתמודדות בחירום

21

שנות פעילות

12

מרכזי חוסן

שותפים 

הקואליציה הישראלית לטראומה מקיימת שיתופי פעולה פוריים עם כ- 160 רשויות מקומיות וכ-40 עמותות וארגונים העוסקים בהתמודדות בחירום, 12 מרכזי חוסן, משרדי ממשלה, פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית, ביטוח לאומי,בתי חולים וקופות חולים. כמו כן, הקואליציה משמשת גוף מייעץ לאו”ם, עובדת עם הארגונים הקשורים אליו ועם מועצת אירופה, הבנק העולמי, פדרציות יהודיות ועוד.

לוגו נט
לוגו ער
לוגו מהות
לוגו סלע
עמך לוגו
hadasa logo
לוגו של הסוכנות היהודית
SID Logo
Institute for National Security Studies Logo
לוגו של אוניברסיטת חיפה
לוגו של מרכז השלטון האזורי בישראל
לוגו של מרכז השלטון המקומי בישראל
סמל משרד החוץ של ישראל
לוגו של המכללה האקדמית ספיר
לוגו של פיקוד העורף
לוגו של אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת רייכמן לוגו
Tamar logo

מה אומרים עלינו

אזור הדרום ידע מציאות ביטחונית מורכבת בשנים האחרונות. אנשי מקצוע ומתנדבים
הגרים באזור נתונים ב’מציאות משותפת’ - הם נדרשים לתת מענה למטופלים,
ובמקביל לחיות בעצמם במציאות מתוחה, ולכן חשופים לסכנת שחיקה מוגברת.

שם המצוטט והתפקיד

אזור הדרום ידע מציאות ביטחונית מורכבת בשנים האחרונות. אנשי מקצוע ומתנדבים
הגרים באזור נתונים ב’מציאות משותפת’ - הם נדרשים לתת מענה למטופלים,
ובמקביל לחיות בעצמם במציאות מתוחה, ולכן חשופים לסכנת שחיקה מוגברת.

שם המצוטט והתפקיד

אזור הדרום ידע מציאות ביטחונית מורכבת בשנים האחרונות. אנשי מקצוע ומתנדבים
הגרים באזור נתונים ב’מציאות משותפת’ - הם נדרשים לתת מענה למטופלים,
ובמקביל לחיות בעצמם במציאות מתוחה, ולכן חשופים לסכנת שחיקה מוגברת.

שם המצוטט והתפקיד

אזור הדרום ידע מציאות ביטחונית מורכבת בשנים האחרונות. אנשי מקצוע ומתנדבים
הגרים באזור נתונים ב’מציאות משותפת’ - הם נדרשים לתת מענה למטופלים,
ובמקביל לחיות בעצמם במציאות מתוחה, ולכן חשופים לסכנת שחיקה מוגברת.

שם המצוטט והתפקיד

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי

לתרומה בסך

בחרו אמצעי תשלום

icon

בימי שגרה ובשעת חירום,
הקואליציה הישראלית לטראומה, נמצאת כאן בשבילכם.

זמינים עבורכם גם בטלפון: 02-6722618 ובדוא”ל info@itc-office.org.il

זמינים עבורכם גם בטלפון:
02-6722618
ובדוא”ל info@itc-office.org.il