לתמיכה רגשית ע”י ארגוני הקואליציה ער”ן – 1201 או בווטסאפ 052-8451201 | נט”ל – 1800-363-363 | מוקד חוסן ארצי 5486*

מדיניות פרטיות

מפעיל האתר מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר בהתאם להוראות הדין בישראל. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. מסמך זה יחול על המשתמשים והגולשים באתר [להלן ‘המשתמשים’].
כללי:

 1. במהלך השימוש באתר נאסף מידע אודות המשתמשים.
 2. האתר עושה שימוש בכלים מקובלים לאיסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואופן השימוש באתר.
 3. חלק מן המידע הנאסף בעת השימוש באתר מזהה את המשתמש באופן אישי באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האתר על ידי המשתמשים ביודעין, למשל בעת מילוי טופס יצירת קשר.

שמירת המידע:

 1. המידע הנאסף באתר מיועד, בין השאר, לתפעול וניהול האתר.
 2. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות הדין ועל פי מדיניות פרטיות זו, למטרות דלהלן:
  • 5.1. מתן אפשרות למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר,
  • 5.2. דיוור של תוכן שיווקי או פרסומי בהסכמת המשתמש,
  • 5.3. שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח וקידום השירותים והתכנים המוצגים באתר,
  • 5.4. במקרה של הליך משפטי בו ידרשו נתונים הנאספים באתר,
  • 5.5. כל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי:

 1. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:
  • 6.1 כאשר משתמשים מבקשים לקבל שירותים המחייבים העברת המידע לצד שלישי, בהסכמה מראש של המשתמש,
   6.2. בהינתן צו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת אחרת למפעיל האתר למסור את פרטיו האישיים של משתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי,
   6.3. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין מפעיל האתר או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר,
   6.4. במקרה בו מפעיל האתר יפעיל את האתר באמצעות גוף אחר,
   6.5. לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באתר. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי,
   6.7. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

 1. בזמן השימוש באתר יכול וייאספו פרטים או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים וכדומה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, אימות פרטי המשתמשים באתר, התאמת האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו.
 2. קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באתר, מידע על פעולות שביצע באתר, כיצד הגיע המשתמש לאתר, מועדים ושעות ביקור באתר, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באתר ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאתר.
 3. במידה והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי Cookies, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש באתר.
 4. בנוסף, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האתר, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה.

אבטחת מידע:

 1. מפעיל האתר נוקט אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל הניתן על המידע האישי של המשתמשים באתר.
 2. על אף מאמצי מפעיל האתר אין הדבר בשליטתו המוחלטת ואין באמצעים אלה כדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע.
 3. מפעיל האתר יבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתר ויבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר.

זכות לעיין במידע:

 1. כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו הנאסף באתר.
 2. אדם שעיין במידע זה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למפעיל האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 3. כמו כן, זכאי אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק, בכפוף להוראות כל דין.

עדכונים במדיניות הפרטיות:

 1. מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות מעת לעת.
 2. מפעיל האתר יעדכן את המשתמשים באתר על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

 1. משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר או כל פניה בקשר לאמור במדיניות

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי

לתרומה בסך

בחרו אמצעי תשלום

icon

בימי שגרה ובשעת חירום,
הקואליציה הישראלית לטראומה, נמצאת כאן בשבילכם.

זמינים עבורכם גם בטלפון: 02-6722618 ובדוא”ל info@itc-office.org.il

זמינים עבורכם גם בטלפון:
02-6722618
ובדוא”ל info@itc-office.org.il