לתמיכה רגשית ע”י ארגוני הקואליציה ער”ן – 1201 שלוחה 6 | נט”ל – 1800-363-363

בית הספר לחוסן – מרכז הכשרות 

הצלחת מודל מרכזי החוסן במתן מענה אפקטיבי לדחק ולטראומה של תושבי עוטף עזה, הוביל אותנו להתאים את המודל לאזורים נוספים בהם לא פועל מרכז חוסן, באופן יעיל, מהיר וחסכוני. זאת, באמצעות יצירת תוכניות חוסן רשותיות למוכנות לשעת חירום והפעלתן במרכזי הכשרות אזוריים:

icon
  • מיפוי הרשות והבנת הפערים, הצרכים והכוחות הפועלים בה
  • הנחת תשתית לנוהל חירום מקיף
  • מתן הכשרות מקצועיות בתחומי חירום לאנשי המקצוע: צוותים פסיכוסוציאליים, צוותי חינוך, הנהגת הרשות ועוד.
icon

תוכניות החוסן הרשותיות פועלות בשיתוף הרשות המקומית , עמותות וקהילות משימתיות המשתלבים בהיערכות הרשות לחירום. כך מתגבשת רשת מקיפה של אנשי מקצוע ועובדי רשויות שמדברים בשפה משותפת בינם לבין עצמם ועם עמיתיהם מהקהילות השכנות ויוצרים יחדיו מאגר מידע בר-קיימא, המאפשר לרשויות לתת מענה זו לזו בשעת הצורך.

מרכזי ההכשרות האזוריים הוקמו תודות לתרומות הנדיבות של הפדרציה היהודית של לוס אנג’לס למרכזי ההכשרה בצפון, במזרח הנגב ובירושלים, הפדרציה היהודית של צפון אמריקה במערב הנגב ותמיכת קרן ראסל בארי באזור הצפון.

הכשרות למנהלים וראשי צוותים

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות לאנשי משאבי אנוש

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות לצוותי חוסן ארגוני

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות למגיבים ראשונים, מתנדבים ובעלי תפקידים

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות לבעלי תפקידים במקצועות פסיכו-סוציאליים

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות לבעלי תפקידים במוסדות קהילתיים

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות למטפלים מוסמכים

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

הכשרות לקהל הרחב

מיומנויות בהיערכות וניהול חירום

תהליכים בחירום – תמונת מצב והערכת מצב
העמקה עיונית ומעשית בתחום תהליכי ניהול של משבר וחירום.

התנהגות אוכלוסייה בחירום והמענה הנדרש
הקניית ידע בהתנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ומשבר, הבנת צרכיה ומהו המענה הנדרש (צוות, ארגון, רשות וכו’). אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול וסימולציות.

סדנת תפיסת התפקיד בחירום
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד.
הסדנה תקנה כלים, ידע ומיומנות להגיע מוכן למעבר ולניהול החירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות.

השתלמות מקצועית בנושאי טיפול באוכלוסייה:
הפעלת מתקני קליטה, מרכז משפחות, אתר דחק (מת”ן) ולשכת מידע במצבי חירום.
המעבר מתפקוד בשגרה לתפקוד בחירום מלווה בשינוי משמעותי של המשימות, האחריות, התודעה ועוד. הסדנה מקנה כלים, ידע ומיומנות להכנת המשתתפים למעבר ולניהול החירום ויישום של טכניקות שונות בטיפול באוכלוסייה בחירום.
אפשרות להרצאה או סדנה בת מספר מפגשים הכוללת תרגול/ סימולציות

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי

לתרומה בסך

בחרו אמצעי תשלום

icon

בימי שגרה ובשעת חירום,
הקואליציה הישראלית לטראומה, נמצאת כאן בשבילכם.

זמינים עבורכם גם בטלפון: 02-6722618 ובדוא”ל info@itc-office.org.il

זמינים עבורכם גם בטלפון:
02-6722618
ובדוא”ל info@itc-office.org.il